Har corona-pandemien påvirket turistindustrien på øer og i øgrupper?

Hjertelig velkommen til et webinar med et vidensseminar om, hvordan corona-pandemien har påvirket hotelbranchen på øer og i øgrupper.

Webinaret præsenterer projektets slutrapport og beskriver ø- og øsamfunds erfaringer, udfordringer og muligheder fra pandemiens udbrud i marts 2020 og frem til i dag.

Webinaret indledes med et oplæg af Erika Rosander fra den svenske Vækststyrelse, som fortæller om investeringen i vidensudvikling om virkningerne af pandemien.

Bagefter præsenterer projektdeltagerne projektets fokus og målsætninger samt de endelige resultater.

Læs mere