Rapport fra deltagelse på BALOWIL i Riga 230112-13

BALOWIL er et samarbejde mellem Estland, Letland, Litauen, Polen og Sverige med det formål at tage
udarbejdet en rapport om muligheder og risici ved vindkraftudbygning i Østersøen.
Inden for EU-Kommissionen og i Folketinget er der truffet en række beslutninger med det formål at reducere
afhængighed af russisk energi, gas, olie eller andet.

Læs referatet fra mødet.