Støtte til tankstationer i landdistrikter

For at sikre adgang til salgssteder for brændsel i landdistrikter, hvor servicen er sparsom, har regeringen i dag truffet beslutning om en bekendtgørelse om statsstøtte.

- Udfordringerne for små tankstationer i tyndt befolkede og landdistrikter kan være store, både hvad angår regler og omkostninger. Gennem denne investering kan netværket af tankstationer bevares og styrkes og derved øge mulighederne for at bo, bo og arbejde i alle dele af vores land, siger landdistriktsminister Anna-Caren Sätherberg.

Læs mere