Repræsentantmøde 2023-11-10-12

Søndag den 12. november klokken 12.00

Generalforsamlingshøring

Sidst men ikke mindst blev selve det formelle efterårsmøde afholdt, inden opholdet på Hasselö sluttede med fælles frokost på herberget. Lotten erklærede mødet for åbent og blev valgt til dirigent og Joar blev valgt til sekretær. Mødet besluttede, at kontingenterne er uændrede.  Sten-Åke redegjorde for sekretariatet for "Ren energi til EU-øerne" og ESIN. ESIN er en non-profit forening for europæiske småøer og har til opgave at arbejde hen imod EU for at imødekomme småøernes behov. Det vigtigste er at sikre, at artikel 174 bliver opfyldt på en god måde. Sekretariatet for "Ren energi til EU-øer" arbejder for at støtte projekter på øer til overgang til fossilfri energiforsyning. SRF har søgt om et projekt til energiomstilling. Fire øer er inkluderet Holmön, Visingsö, Ven og Vinön. Hvis ansøgningen imødekommes, vil der blive udarbejdet omstillingsplaner. Der er digital undervisning den 29. november. Bestyrelsen er klar over, at arbejdet i arbejdsgrupper foregår på non-profit basis og derfor måske ikke er så aktivt. Bestyrelsen foreslår at kunne ansætte en på projektbasis, som kan fokusere på enhver problemstilling i en arbejdsgruppe. Bestyrelsen foreslår, at arbejdsgrupperne arbejder videre, men beslutter at prioritere en sag og kan få hjælp hos en projektmedarbejder til at forfølge sagen aktivt. Prioriteter i Handlingsplanen for 2024 er at forsøge at få et Øhavsting og en lystrejse i 2024. Forslaget er et besøg i Aspö i Blekinge. SRF kan ikke betale for denne rejse, men de, der vil med, står for deres egne omkostninger. The Scientific Network for Island Research (SNIR), som ledes af Södertön Universitet i samarbejde med SRF og SIKO, afholdt sin første forskningskonference i oktober 2024 på Holmön. Læs mere. Næste konference bliver om et år på Vestkysten. Der er nu en ny grafisk profil, som vil være på drev. Nu er det tid til at formulere et sstrategi for 2025-2027. Bestyrelsen vil kontakte medlemsforeningerne for at indhente synspunkter og kommentarer. Årsmødet afholdes digitalt den 18. februar. Repræsentantmødet 2024 afholdes 18. – 20. oktober. En ny arbejdsgruppe med Catrin som gruppeleder blev besluttet. Hvis du er interesseret i at deltage, så tilmeld dig Catrin. Den formelle efterårsgeneralforsamling blev herefter afsluttet. Lotten takkede alle, der havde deltaget i repræsentantskabsmødet og ønskede alle en tryg og sikker hjemrejse.

Søndag den 12. november klokken 10.00

Morgenmad

Søndagen startede med en lækker komplet morgenmad, inden mødet fortsatte med, at Joar digitalt præsenterede, hvordan SRFs drive og digitale platforme fungerer. Han gennemgik dykket, hjemmesiden, Facebook, Instagram, LinkedIn og Whatsapp. Joar afholder et kursus om især Google Drev senere i november. Herefter fulgte rapporter fra forskellige arbejdsgrupper.

Eva fortalte, at mange skoler, der var med i netværket, er forsvundet, og at mange skoler lukker ned. Birgitta fortalte om rapporten "Skoler i hele landet Balancerapport #10 2023". Det er en række rapporter udgivet af "Hela Sweden ska leva". Rapporten indeholder en masse statistikker om skolens udvikling og de konsekvenser, der opstår, når skoler lukkes. Skolerne stiger i byerne, men lukker ned i landdistrikterne. Det bemærkes også, at mindre skoler er mere populære, men i hele landet går tendensen i retning af større skoler. Oftest er dette drevet af økonomi. Der er også diagrammer og tabeller, der illustrerer afstande til forskellige typer skoler og lokaliteter, samt omkostninger for forskellige typer skoler og lokaliteter.

Anna-Karin fortalte om arbejdet i skærgårdsbondegruppen. De arbejder med at samle yngre mennesker til blandt andet at lære om forskellige former for støtte. Der er også en gruppe, som indsamler information inden den nye programperiode for at se, hvordan forskellige støttemidler kan bruges bedst muligt. Man ser og beregner forskellen på betingelser for dyrkning og dyrehold forskellige steder i Sverige, og hvordan støtte kan fordeles på en rationel og effektiv måde. Det ser ud til, at der er vanskeligheder med at formidle disse forskelle i betingelser til EU's besluttende organ for bistanden.

Kjell fortalte om fiskegruppens seneste arbejde. Gruppen omfatter repræsentanter fra Småland, Stockholm, Norrbotten, Blekinge og Västkusten. Pelagisk fiskeri findes hovedsageligt i Österjörn, fiskeribugten og det sydlige Botniske Hav. Ærredens gydebiomasse er halveret siden 70'erne. Stømmings gennemsnitlige størrelse er også faldet. Gruppen arbejder mod forskellige myndigheder med henvisninger og via medierne. Forskellige referencegrupper inden for EU overvåges også. Et spørgsmål rejst er vanskeligheden ved licenser til binært fiskeri. Der skal en regulering til, så der kan ske et generationsskifte. En anden er det industrielle trawlfiskeri. De arbejder på at flytte dette til 12 nm ud for kysten og på at indføre en pause i dette fiskeri i følsomme områder. Kvoter er blevet sænket for streamers og andre arter. Et projekt der følges er en muslingefarm ved Hasselö, Dalarö og Kalmar.

Lena og Lena fortalte om færgegruppens arbejde. De mødes jævnligt med det svenske trafikstyrelse. Gruppen mener dog, at der ikke sker meget hos Trafikverket. De har derfor for nylig arbejdet på at mødes med Riksdagens Trafikudvalg for at rejse dette spørgsmål. Ifølge EU-traktat 174 skal der tages særligt hensyn til udsatte landdistrikter, men hvem i Sverige har ansvaret for, at traktaten bliver opfyldt? Trafikverkets mål er at være klimaneutral i 2045. Der er ingen krav om høring eller sociale omkostningsanalyser af sine beslutninger. Trafikverkets funktionskrav til offentlige færgeruter omfatter ikke kravene i traktat 174. På mødet med transportudvalget fik gruppen en klar forståelse af udvalgets ansvarsområde og kunne præsentere SRF og vores operationer og de forhold, der hersker på øer i forskellige dele af landet. Gruppen præsenterede de konkrete forhold, der gør sig gældende for visse udvalgte færgeruter forskellige steder i landet, herunder Holmön, Vinön, Aspö mv. For en levende skærgård skal der være fast bopæl. Befolkningen bliver ældre, og hvordan vil den se ud i fremtiden. Regeringen kommer med en National infrastrukturplan i 2024. Kommer der noget om øer uden landforbindelse? Gruppen overvejer nu, hvordan de skal komme videre.

Olle fortalte lidt om Bæredygtighedsgruppens projekt "Bæredygtig infrastruktur for energi og miljø på øer". Projektet omfattede et besøg på Smasö Energy Academy for at lære mere om, hvordan de arbejder, og hvad de har lavet. Der var midler til 30 deltagere til at deltage. På turen sidste forår deltog kun 10 personer, hvilket betød, at der var midler til overs. Vi anmodede derfor om forlængelse af projekttiden, hvilket blev bevilget, og kunne i begyndelsen af ​​oktober gennemføre endnu en tur til Samsö. En udførlig beskrivelse af forårets rejse findes på SRFs hjemmeside.

Nille fortalte om det projekt, der blev lavet, hvor der blev optaget en film med ham. Filmen hedder "Nille på Rindsö". Alle er inviteret til at se filmen.

Lørdag den 11. november klokken 23.00

Om aftenen blev der serveret en skøn middag med laksetatar til forret og dåvildt til hovedret og en dessert af chokoladekage og panacotta. Som afslutning blev der afholdt en konkurrence, hvor det var vigtigt at svare på spørgsmål med udgangspunkt i musikken som guide/ledetråd. Det ene øjeblik var, at en holddeltager skulle lytte til en sang i høretelefoner og ville forsøge at illustrere sangen på forskellige måder, men uden ord, så holdkammeraterne kunne gætte sangen.

Holddeltagerne skulle lytte til en sang og forsøge at illustrere den for andre i holdet

Lørdag den 11. november kl 17:00 Efter frokost var der rundvisning på Hasselö og Sladö med quad bikes. Se billeder.

Start med 4-hjulede fra vandrerhjemmet
Ved Drejern
Sjökantens egne køer
På Marias gård
Ved broen til Sladö
Sladö naturreservat

En kaffepause fulgte rundvisningen, og så skulle medlemsforeningerne bruge tre billeder til at fortælle om deres største udfordring, hvad de kunne tænke sig at arbejde med og hvad de er stolte af. På Gräsö har de arbejdet med fiskespørgsmålet og samlet arbejdet i en lille brochure. Holmön ser færgetrafikken før vinteren som den største udfordring og ønsker at arbejde med boligspørgsmålet på øen og er stolt af kontakten til Kommunen. På Vinön er stolte af sin butik og restaurant, som nu er åben hele året rundt. Udfordringer for Visingsö er havne, gang- og cykelsti til havnen, befolkningsudvikling og hovedoperatør for færgeruten. På Hasselö er den største udfordring at være aleneling af sorterede affaldsfraktioner under kommunal myndighed fra 2024 og klar i 2027. De arbejder nu sammen med FNI i skærgården og arbejder videre med sikkerhedsspørgsmål Førstehjælp, alarmer, CPR, brandsikring. Følg bredbåndsudbygningen, styrk turisterhvervet gennem bæredygtige forhold for fastboende og skab øgruppens typiske kulturgenstande. SIKOs store udfordring er, at området omfatter 6 kommuner, hvor øgruppen er en mindre del af hver kommune. En vigtig sag er skolespørgsmålet, hvor det ser forskelligt ud i forskellige kommuner. Prioriterede emner omfatter øget direkte demokrati med lokal medbestemmelse, bedre koordinering af skærgårdsspørgsmål (amtsstyrelse, region og kommuner), boliger i skærgården, bæredygtighed herunder fiskeri. De er stolte af de projekter, som medlemsforeningerne driver. BSRs store udfordring er at holde sammen på sin kyst og få bedre kontakt til medlemsforeningerne langs kysten. Omfatter 9 kommuner, 2 kommunale foreninger og en region. Du vil arbejde med kommunikation med færger og busser og udbrede viden om forhold til region og myndigheder samt arbejde i SRFs arbejdsgrupper. Vi er stolte over, at rapporter fra møder med Transportudvalget hurtigt blev formidlet til mange mennesker. Over 12 var blevet nået inden for 000 uger via Facebook. På Ven er man stolte af at bo på øen og have brudt affolkningstrenden. Skolespørgsmålet er et emne, du arbejder med. Östergötland er i gang med at starte på en frisk med skærgårdsspørgsmål. Der er mange øer og få mennesker, og du har ikke noget naturligt mødested. Flere kommuner er berørt, og skolespørgsmålet er vigtigt. De tænker også på SOT-point. Mange øer bruges i landbruget, herunder græsning.  Inden pausen inden middagen var der også tid til en digital quiz.

Vinderholdet blev Roli med Rosie, Olle og Anette i spidsen

   Lørdag den 11. november 12

Morgenmad i vandrerhjemmets spisestue

Morgenen startede med morgenmad på hostellet. Mødet blev afholdt i Hasselö Missionshus. Lotte begyndte med at byde alle velkommen. Maria fortalte kort om en arbejdsgruppe, som hun var inviteret til at indgå i. Lottens introduktion kom ind på behovet for, at vi er synlige i samfundet og ikke kun bestyrelsesarbejdet. Alle kan være med og bidrage til, at SRF bliver bemærket i samfundet. Malin Ohlsson og Anna Karlin talte om Øhavsrådet i Östergötland og det nordlige Småland, som omfatter Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Mönsterås, Oskarshamn og flere kommuner i Östergötland-regionen. Færre og færre vælger at bo på øer uden landforbindelse og 57 % er over 65 år. For 30 år siden boede omkring 630 mennesker på øer. I dag er deltidsboligerne dog stigende. Øhavsrådet er et uformelt forum. Målet er at være en fælles styrke. En række almennyttige foreninger i går foruden offentlige repræsentanter. De arbejder på at revidere et udviklingsprogram for kysten og skærgården. 

Malin og Anna fortalte om deres arbejde digitalt

Revisionen fokuserer på bæredygtighedsspørgsmål, digitalisering og børns perspektiver. Udtalelser indsamles via skærgårdsråd, hvor forskellige aktører i skærgården bliver bedt om at give meninger, og vigtige emner samles i forskellige temaer for at se, hvad der vurderes at være det vigtigste at fokusere på. De har også udsendt en undersøgelse til besøgende og beboere. Der indkom 277 besvarelser, hvoraf 78 % var fuldtids-/deltidsbeboere. Vigtige ting der blev fremhævet var roen, miljøet, havet, skærgården. Behov inkluderet bedre forbindelser. Du ser også på, hvis ansvar ligger. Regionen: Sundhedspleje og offentlig transport, prio af statslig infrastruktur, kommunal fysisk planlægning, skole, omsog, kommunal infrastruktur. Erhverv Non-profit kommerciel service, byggeri sociale aktiviteter. Udviklingsprogrammet skal tydeliggøre ejerskab og ansvarsfordeling og bestå af tre dele: Strategi, planlægningsdokumenter og samarbejdsaftale. Tanken er, at programmet kan vedtages i efteråret 2024. Styrken er at samles og tale om skærgården og d.dens særlige forhold. Man kan dog se, at rådets mandat er lidt uklart. Spørgsmål der ofte dukker op er: Fiskeri, forebyggelse af brande og ulykker, kommerciel og offentlig service. Der køres et Leader-projekt. Du fudder på huse, hvor du kan samarbejde mere. Et skærgårdsparlament i maj 2024. Hvordan får man de offentlige aktører med? Mødet fortsatte derefter med gruppearbejde, hvor spørgsmålet om, hvad vores største udfordringer er, og hvordan vi kan tackle dem. Vigtige emner, der dukkede op, var kommunikation, boliger, vand/kloakering, erhverv, øget indbyggertal. Under gruppernes rapportering blev de spørgsmål, der kom op, grupperet efter SRFs 8 overordnede mål. Nogle af spørgsmålene havnede i SRFs mål 1. Nogle spørgsmål endte også i mål 4 og 5. Et vigtigt aspekt er, at natur og miljø, som er en vigtig faktor for restaurationsbranchen, og det er vigtigt at finde en balance. i brugen af ​​miljøet og naturen, så det er bæredygtigt og miljøet ikke skades. I kaffepausen fortalte Maria om Missionshusets historie (hvor mødet blev holdt). Huset blev bygget i 1860'erne og udfyldte en vigtig funktion i de religiøse aktiviteter i Hasselö. Missionsvirksomheden var aktiv og lå inden for Svenska Kyrkan, men i de seneste årtier er den ophørt, og bygningen begyndte at forfalde, blandt andet faldt taget hele tiden sammen. I 2010 blev bygningen forsøgt reddet med forskellige økonomiske bidrag og i 2013 blev bygningen renoveret. I dag bruges huset til forskellige møder. Anna-Karin fortalte om den arbejdsgruppe, hun er med i i "Programråd for traditionel viden". Et vigtigt emne, de diskuterer, er landbrug og fiskeri. Før frokost fortalte Lennart os om Sladö, som er den sydligste del af Hasselö.

Fredag ​​den 10. november klokken 23.00

Middag på hostellet

I mørket ankom vi med båden Bella til Hasselö. Maria og Lina mødte os ved kajen og guidede os til vores forskellige overnatningssteder. Transporten foregik med firehjulede køretøjer. 19 blev der serveret middag i Vandrerhjemmet. Det var en velsmagende fiskegryderet med laks og aborre, der var krydret med blandt andet safran. Maria fortalte os lidt om Hasselö og Lina om virksomheden, der driver vandrehjemmet og hybridbutikken på øen. Aftenen fortsatte med samvær, hvor vi andre kunne snakke og diskutere livet og dets udfordringer i vores forskellige skærgårdsområder.

Fredag ​​den 10. november klokken 15

Se Bus4You

I weekenden 2023-11-10–12 er det SRFs årlige repræsentantskabsmøde. I år afholder vi på Hasselö uden for Västervik. Mødet refereres som sædvanligt her på SRFs hjemmeside i et opslag, der løbende opdateres med opslag i omvendt kronologisk rækkefølge.

Hasselö hostel

Alla deltagere rejste på forskellige måder fra forskellige steder i landet. Jeg tog selv med fly og Vy Bus4You med et kort stop i Norrköping. Vi bliver indkvarteret på vandrerhjemmet i Hasselö. Det sidste stykke ud til Hasselö er med båd.