Workshop CE4EUI på Gotland 19. marts

Der var omkring 20 deltagere på workshoppen fra forskellige øer, herunder Gotland, Orust, Holmön, Vinön, Visingsö, Samsö, samt øer i Letland, Estland og Irland.

Mødet startede med, at Martina Cannata fra CE4EUI-sekretariatet bød alle velkommen og derefter præsenterede dem, der skulle lede denne workshop. Det var Frans Sjölander og Maria Sköld fra Stockholm Environmental Institute (SEI) og Søren Hermansen og Alexis Chatzimpiros fra Samsø Energi Academi (SEA).

Søren indledte med at præsentere SEA og deres arbejde på Samsø. Han fortsatte med en procesbeskrivelse for, hvordan dagens arbejde ville blive udført.

Læs hele rapporten