Artikel 8j og 10c i konventionen om biologisk mangfoldighed

 

Sametinget har gennem de sidste tre år fungeret som tematisk omdrejningspunkt, koordinator for artikel 8j og 10c i konventionen om biologisk mangfoldighed. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med SLU Center for Biologisk Diversitet (CBM) og nu er det tid til at afrapportere opgaven.
I den forbindelse benytter vi lejligheden til at arrangere en digital udsendelse, hvor rapporten officielt overdrages til Klima- og Erhvervsministeriet samtidig med, at vi taler om, hvad der skete i disse tre år. En repræsentant fra SRF deltager.
Se dette som en mulighed for at lære mere om artikel 8j og 10c, hvad det kan betyde i praksis, og hvordan vi alle kan bidrage til Sveriges implementering. Du kan finde vidensmaterialet i vedhæftede link.
For at deltage i MPT skal du oprette forbindelse til nedenstående link:
Deltag i Zoom-mødet
Møde ID: 860 2235 7860
Adgangskode: 648838