Vindkraftmøde i Tallinn

SRF har en repræsentant i EU-projektet BALOWIL, der omhandler havvindkraft [Offshore Wind Park (OWP)]. Projektet havde sin anden workshop i Tallinn tirsdag. Der var omkring 25 deltagere fra de baltiske lande, Polen og Sverige, heraf to fra Sverige.

Samarbejde

Projektet er blandt andet finansieret af EU og det svenske institut og ledet af fem forsknings- og udviklingsorganisationer. De er AirClim [Luftforurenings- og klimasekretariatet, som er en almennyttig forening drevet af fire svenationale organisationer: Feltbiologer, Friends of the Earth, Nature Conservation Society og World Wildlife Fund (WWF)], som ejer projektet, og Green Liberty (Letland), Polish Wind Energy Association (Polen), The Environmental Center for Administration og teknologi (Litauen), Instituttet for Baltiske Studier (Estland).

Formålet med projektet er at undersøge innovative måder at engagere OWP-aktører til at arbejde sammen med lokale aktører for bæredygtig etablering af havvindkraft i Østersøen. Det er hovedsageligt landene omkring den østlige Østersø, der er mest aktive.

Stem om, hvilke tiltag der er vigtige. Her foranstaltninger til at imødekomme miljøhensyn med OWP.

På mødet blev resultaterne af projektets første workshop og projektledelsens forslag til anbefalinger for at lette etableringen af ​​OWP præsenteret. De peger på tre vigtige bekymringer, der påvirker etablering: økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. Projektledelsen fremlagde disse bekymringer og gav forslag til, hvordan disse skulle håndteres. Deltagerne blev derefter delt i to grupper for at diskutere disse bekymringer og forslag til, hvordan de kunne håndtere dem. Diskussionerne blev dokumenteret og vil blive samlet og delt med deltagerne og indgår i projektets slutrapport. Derefter fik alle deltagere fem stemmer at sætte på de fem vigtigste tiltag for at lette etableringen af ​​OWP.

Der vil komme en uddybende rapport med yderligere dokumentation, når dokumentation fra mødet er udsendt til deltagerne.