Tænketank hos Koster

Den 31. oktober er der tænketank på Koster.

Udgangspunktet er, at natur og miljø kommer først, derefter kommer helårssamfundet, deltidsboliger og så turister (som begge er vigtige ressourcer). Agenda 2030 er der kun ni år tilbage. Tid til at gøre MASSER for vores verden, hvis vi skal have noget tilbage. 

På denne dag sætter vi fokus på helårssamfundet; hvordan vi kan blive på vores øer, få flere mennesker til at leve året rundt og skabe bæredygtige samfund, tage mere magt tilbage til vores helårssamfund og kræve forandring med bæredygtighed som udgangspunkt. Hvilke perspektiver er vigtige her? Vi tegner et komplet billede, der skal kommunikeres videre ud i verden.

Læs mere