Strategi for svensk fiskeri og akvakultur

HaV og Sveriges Landbrugsstyrelse forelægger nu en fælles strategi for svensk fiskeri og akvakultur for 2021-2026 til regeringen. Strategien, der følges af handlingsplaner for kommercielt fiskeri, fritidsfiskeri og fisketurisme samt akvakultur, giver et fælles mål og peger på en vej fremad. Arbejdet har fundet sted i bredt samarbejde med brancher, relevante interessegrupper og andre relevante myndigheder og universiteter.

Læs mere